Čmičak (lat. Hordeolum) se javlja kada dođe do upale žlezda koje se nalaze u kapku. Može se javiti kako sa unutrašnje tako i sa spoljnje strane kapka...