Bolesti I

Bolesti I : Impotencija , infekcije urirarnog trakta , inflamatorno oboljenje creva, inkontinencija. Sifre bolesti po medjunarodnoj kategorizaciji bolesti (MKB 10). Pronadjite znacenje za svaku sifru bolesti.

Inflamatorno oboljenje creva

Inflamatorno oboljenje creva 2020

Share this:

Inflamatorno oboljenje creva .Lekari su skloni lecenju inflamatornog oboljenja creva ( engl. IBD) jakim steroidima i drugim lekovima koji se prepisuju .

Share this: