alergija

Supstance koje izazivaju alergijsku reakciju nazivaju se alergeni. Alergijska reakcija se razvija kroz 2 faze

Приказан један резултат