bolesti

Bolesti se mogu podeliti na nasledjene , urodjene i stecene. Bolest, poremecaj normalnih odnosa u organizmu sa specificnim uzrokom i prepoznatljivim