kola

Kola – Pemberton je i sam tvrdio da koka-kola leci razne bolesti, uljucujuci i glavobolje, impotenciju i stomacne probleme.