koza

Koza predstavlja omotac tela u neposrednom dodiru sa spoljasnom sredinom. Koza ima zastitnu, osjetnu i regulatornu funkciju.