biljni lekovi

Biljni lek, tradicionalni biljni lek ili dijetetski supplement.  biljni lekovi, cajevi, fitopreparati, racionalna fitoterapija.