inflamatorno oboljenje creva

Pod terminom Inflamatorne bolesti creva – IBD podrazumevaju se Kronova bolest i ulcerozni kolitis, koje u svojoj osnovi imaju autoimunsku reakciju.

Inflamatorno oboljenje creva

Inflamatorno oboljenje creva 2020

Share this:

Inflamatorno oboljenje creva .Lekari su skloni lecenju inflamatornog oboljenja creva ( engl. IBD) jakim steroidima i drugim lekovima koji se prepisuju .

Share this: