masne kiseline

U hemiji, posebno biohemiji, masna kiselina je karboksilna kiselina cesto s dugim nerazgranatim telom (lancem).