toplota

Toplota – u fizici – je energija koja spontano prolazi izmedju sistema i okoline na neki nacin, osim kroz rad ili transfer materije.