lek kofeinom

Lek kofeinom. Kada se preporucen rezim doziranja za lek koji sadrzi kombinaciju paracetamol/kofein primenjuje sa dijetetskim unosom kofeina