lekovi iz mora

Lekovi iz mora. Medicina iz mora – morski lekovi. Upotreba lekova (suplemenata) dobijenih iz zivotinjskih tkiva, pre pola veka, pripisivana je nadrilekarstvu