priroda

Priroda (takodje poznata po nazivima materijalni svet, materijalni univerzum, … Priroda je predmet naucnog proucavanja.