zivotne namirnice

Zivotne namirnice . Pod zivotnim namirnicama se podrazumeva sve sto se upotrebljava za hranu i pice u preradjenom ili nepreradjenom stanju.