Bronhitis

Bronhitis predstavlja upalu sluznice bronha ili dusnica kojima vazduh prolazi izvan u pluca i obrnuto.

Bronhitis

Bronhitis

Share this:

Bronhitis predstavlja upalu sluznice bronha ili dusnica kojima vazduh prolazi izvana u pluca i obrnuto.

Share this: